Technikum Kreatywne to pierwsza szkoła ponadgimnzajalna otwarta w ramach Zachodniopomorskich Szkół Kreatywnych (ZSK) przy Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie. Technikum jest niepubliczną szkołą średnią z uprawnieniami szkoły publicznej. Kształci w zawodzie Technik Informatyk, ze specjalnościami:  tworzenia gier komputerowych oraz grafika komputerowa i komunikacja wizualna. Kadrę ZSK tworzą otwarci i przyjacielscy ludzie, którzy z zaangażowaniem kreują  proces rozwoju umiejętności oraz pasji uczniów. Do grona tego należą też wykładowcy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.

Więcej informacji na stronie ZSK: http://szkolykreatywne.pl/o-szkole/technikum-kreatywne/