W okresie od 2006 do 2008 roku FERS prowadziła  w Gryficach Liceum Ogólnokształcące Fundacji Edukacyjnej Równe Szanse. Wyróżnikiem Liceum była ścisła współpraca z działającym w Gryficach Wydziałem Przedsiębiorczości Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie. Dzięki tej współpracy Liceum mogło korzystać z edukacyjnego zaawansowania Uczelni zapewniając swoim uczniom wysoki poziom nauczania.

W gestii FERS pozostała do dzisiaj bursa szkolna, które oferuje miejsca noclegowe dla studentów i wykładowców Wydziału Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu oraz uczniów Liceum Ogólnokształcącego Równe Szanse w Gryficach, które powstało na bazie Liceum prowadzonego przez FERS .

W 2015 roku FERS powołała do życia Technikum Kreatywne, które działa w ramach Zachodniopomorskich Szkół Kreatywnych. Aktualnie w technikum uczy się 22 uczniów w zawodzie technik informatyk o profilu Tworzenie gier komputerowych.