Celem FERS jest zapewnienie wszystkim chętnym równych szans w rozwoju zainteresowań, zdobywaniu kwalifikacji i opanowywaniu nowych umiejętności, a w szczególności przez:

  • wsparcie rozwoju przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości młodych,
  • rozwój potencjału zawodowego i osobistego osób pracujących oraz bezrobotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i seniorów,
  • promocję, rozwój i prowadzenie edukacji, oświaty i kształcenia ustawicznego
  • aktywizację społeczną seniorów,
  • budowanie partnerstw wspierających realizację celów.