Fundatorzy

prof.zw. dr hab. Wojciech Olejniczak

Informatyk i ekonomista, specjalista w dziedzinie zarządzania informacją. Pracował jako profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, Politechniki Szczecińskiej i Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie. Absolwent Politechniki Szczecińskiej, tam także uzyskał doktorat i habilitację. Współtwórca Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu – jednej z pierwszych prywatnych uczelni w Polsce. Wieloletni Rektor ZPSB. Prezydent Rady Powierniczej ZPSB. Autor ponad 150 publikacji naukowych i popularno – naukowych, książek, artykułów, referatów i opracowań, projektów i ekspertyz. Niespotykanie spokojny człowiek, wytrwały negocjator, skuteczny menedżer i aktywny uczestnik zmian w Polsce od Sierpnia 1980. W działaniu preferuje kulturę odpowiedzialności i nieobwiniania. Życiowe motto: perfekcja w prostocie

prof.zw. dr hab. Antoni Nowakowski

Informatyk i ekonomista, specjalista w dziedzinie wykorzystania technologii informatycznych w nowoczesnych organizacjach, w szczególności wirtualnych. Pracował jako profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, Politechniki Szczecińskiej i Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie. Absolwent Politechniki Szczecińskiej, tam także uzyskał doktorat i habilitację. Współtwórca Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu – jednej z pierwszych prywatnych uczelni w Polsce. Wieloletni Prorektor ds. Dydaktyki ZPSB. Członek Rady Powierniczej ZPSB. Autor ponad 200 publikacji naukowych i popularno – naukowych, książek, artykułów, referatów i opracowań, projektów i ekspertyz. Niespotykanie pogodny człowiek, życzliwy i sprawiedliwy, oddany studentom i rozwojowi dydaktyki, szanujący zdanie innych, potrafiący konsekwentnie realizować plany, dokładny i wymagający. Elegancki, subtelny i kulturalny – prawdziwy profesor dżentelmen i przeuroczy człowiek czynu.

prof. ZPSB dr hab. Aneta Zelek

Ekonomistka, specjalistka w dziedzinie zarządzania strategicznego, zarządzania kryzysem, mikroekonomii, ekonomii menedżerskiej, trener i konsultant, wieloletni nauczyciel akademicki Uniwersytetu Szczecińskiego, Politechniki Szczecińskiej i Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, wieloletnia Prorektor ds. Rozwoju, Rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Autorka ponad 200 artykułów i referatów naukowych, autor 2 oraz współautor 15 podręczników akademickich i pakietów dydaktycznych w dziedzinie kształcenia kadr menedżerskich Jest również autorem 12 indywidualnych projektów konsultingowych w zakresie analiz strategicznych i budowy strategii rozwojowych. Wulkan energii i pomysłów, nauczyciel akademicki z pasją, wybitny wykładowca i badacz zjawisk ekonomicznych, uważna obserwatorka trendów ekonomicznych i aktywna bezkompromisowa komentatorka życia gospodarczego, wymagająca i wspierająca. Profesor pracująca – żadnej pracy się nie boi.

Mgr Jan Majewski

Ekonomista, współtwórca Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu – jednej z pierwszych prywatnych uczelni w Polsce. Wieloletni kanclerz Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Członek Rady Powierniczej ZPSB. Specjalista w zakresie przetwarzania danych. Organizator 10 ogólnokrajowych konferencji, aktywny uczestnik wielu projektów. Autor 14 publikacji. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, reprezentujący Zachodniopomorską Szkołę Businessu jako członka wspierającego Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM. Skuteczny menedżer i sprawny organizator. Efektywny zarządca infrastruktury ZPSB. Inicjator i realizator wielu przedsięwzięć inwestycyjnych. Konsekwentnie dążący do zapewnienia studentom i słuchaczom najlepszych warunków nauki. Prawdziwy ojciec rodziny. Zapalony podróżnik.

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie – Założona w 1993 roku, jako jedna z pierwszych niepublicznych uczelni w Polsce, najstarsza i największa prywatna instytucja edukacyjna na Pomorzu Zachodnim. Uczelnia o praktycznym profilu kształcenia, przygotowująca profesjonalne kadry menedżerskie dla nowoczesnej gospodarki. Oferuje studia I i II stopnia na kierunkach: Ekonomia, Zarządzanie (w tym studia IBS w języku angielskim), Informatyka, Pedagogika – w Szczecinie oraz wydziałach zamiejscowych w Gryficach, Stargardzie Szczecińskim i Świnoujściu. Ponadto prowadzi ponad 20 kierunków studiów podyplomowych, w tym profesjonalne studia menedżerskie Executive MBA.