Fundacja Edukacyjna Równe Szanse (FERS) została ustanowiona aktem notarialnym dnia 18 kwietnia 2005 r. Jej podstawowym celem jest działalność w sferze oświaty, edukacji i kształcenia ustawicznego. Realizacja wymienionego celu doprowadziła do powołania w 2006 r. w Gryficach Liceum Ogólnokształcącego Fundacji Edukacyjnej Równe Szanse. FERS nie tylko aktywnie wpisała się w życie oświatowe Gryfic, ale również wspierała lokalny rynek pracy organizując roboty publiczne dla bezrobotnych. W 2008 roku FERS postanowiła zrezygnować z bezpośredniego prowadzenia szkoły ponadgimnazjalnej i skupić się na działalności wspierającej rozwój oświaty.

W 2008 roku FERS postanowiła zrezygnować z bezpośredniego prowadzenia szkoły ponadgimnazjalnej i skupić się na działalności wspierającej rozwój oświaty, głównie w zakresie nowoczesnych technik i programów kształcenia, w tym szczególnie e-learningu. Niezwykle istotnym elementem tej działalności jest bieżąca współpraca z Centrum E-learningu oraz Wydziałem Ekonomii i Pedagogiki Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie. W 2014 roku FERS zarejestrowała nową inicjatywę oświatową, jaką jest Zachodniopomorskie Studium Policealne FERS w Gryficach. Natomiast w 2015 roku w Szczecinie uruchomiono Technikum Kreatywne w ramach Zachodniopomorskich Szkół Kreatywnych.

Fundacja Edukacyjna Równe Szanse działa z poszanowaniem zrównoważonego rozwoju w wymiarze:

 • społecznym zwiększając dostępność do edukacji, wspierając najzdolniejszych, organizując dodatkowe kursy i szkolenia, przestrzegając równości szans, umacniając społeczność lokalną,
 • ekonomicznym promując przedsiębiorczość indywidualną i nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne
 • ekologicznym upowszechniającym równy dostęp do środowiska i jego zasobów dla każdego obywatela, i jego życie w harmonii z naturą.

Statutowe cele Fundacji:

 • wsparcie rozwoju przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości młodych,
 • rozwój potencjału kadry menedżerskiej i pracowniczej polskich i zagranicznych przedsiębiorstw z uwzględnieniem terenów wiejskich i charakteryzujących się bezrobociem strukturalnym,
 • promocja, rozwój i prowadzenie edukacji, oświaty i kształcenia ustawicznego,
 • budowanie partnerstwa z podmiotami zagranicznymi w celu realizacji powyższych celów Fundacji.

Infrastruktura szkoleniowa pozwala na pełnoprawny udział osób niepełnosprawnych:

 • odpowiednio oznakowane miejsca postojowe położone w pobliżu wejścia do budynku,
 • utwardzona i równa powierzchnia ciągów komunikacyjnych prowadzących do wejścia,
 • szerokie drzwi wejściowe oraz przycisk umożliwiający zasygnalizowanie pracownikom recepcji, że przy wejściu znajduje się osoba niepełnosprawna,
 • winda dla niepełnosprawnych,
 • wewnętrzne ciągi komunikacyjne na kondygnacjach bez progów,
 • toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • stanowiska komputerowe dla osób niedowidzących wyposażone w czytnik ekranowy – Rehabilitacyjny Pakiet Głosów oraz klawiaturę z powiększonymi i kontrastowymi opisami,
 • internet bezprzewodowy.